РЪКОВОДСТВО ЗА ОБСЪЖДАНЕ, КОЕТО ДА ВИ ПОМОГНЕ ДА ГОВОРИТЕ С ВАШИЯ ЗДРАВЕН ЛЕКАР

По-долу са дадени някои фактори, за които се знае, че причиняват колебания в кръвната захар.

☐ Лекарството, което приемам

Дали сегашното Ви лечение е най-подходящо за Вас?
Някои лекарства за диабет, включително инсулини и техните дози, влияят на нивата на кръвната захар и могат да доведат до различни резултати при различни хора. Дори и ако точно спазвате предписаното Ви лечение може да наблюдавате случаи на висока или ниска кръвна захар. Не сте сами.Важно е да се чувствате уверени и доволни от контрола на Вашия диабет. Защо не попитате Вашия лекар дали дозите от лечението са подходящи или дали има други, по-подходящи за Вас възможности за лечение?

☐ Моето хранене

Може ли Вашият здравен специалист да Ви препоръча по-добър начин на хранене при Вашето лечение?
Един добър план за хранене би следвало да отговаря на Вашия график, хранителни навици и медицинско лечение. Помолете здравния специалист да Ви помогне да намерите правилния режим на хранене, който да допълни Вашето лечение на диабета и да Ви помогне да постигнете прицелното ниво на кръвна захар.

☐ Когато не се чувствам добре

Вашата сегашна или хронична болест влияе ли върху лечението на Вашия диабет?
Ако имате настинка, грип или страдате от алергии, това може да повлияе върху лечението с лекарството за диабет и следователно да Ви пречи да постигнете прицелното ниво на контрол на кръвната захар. Кажете на Вашия лекар за всякакво друго медицинско състояние, ако имате такова. Малките промени в сегашното Ви лечение може да Ви помогне по-добре да контролирате кръвната глюкоза по време на болестта.

☐ Моето ниво на активност

Вашето ниво на физическа активност влияе ли върху контрола на кръвната захар?
Редовните физически упражнения и здравословното хранене в комбинация с адекватно / индивидуално лечение на диабета са важни за контрол на случаите на висока и ниска захар. Говорете с Вашия лекар за нивото на физическите упражнения, което може да е добро за вас. Той ще може да Ви каже, ако Ви е нужна промяна в нивото на активност, във Вашата храна или лечение за постигане на по-добър баланс на кръвната захар.

☐ Случаите, в които се чувствам без настроение и стресиран/а

Обсъдете с Вашия лекар нивата на стрес и емоционален баланс, тъй като тези фактори могат да повлияят върху Вашия гликемичен контрол.
При контрола на хронично състояние като диабета има емоционална тежест. Не сте сами, много хора с диабет често изпитват случаи на високи нива на дистрес и тревожност, свързани със заболяването. Стресът, причинен от ежедневния контрол с различни резултати в нивата на кръвната захар може да е обезсърчаващ и съкрушителен. Разговаряйте с Вашия медицински специалист, той/тя може да Ви насърчи като Ви помогне да намерите най-доброто за Вас медицинско лечение на диабета.

Download PDF

Close

X

Считате ли, че не контролирате достатъчно добре нивата на кръвната захар с инсулина, който поставяте в момента? Наблюдавате ли случаи на високи и ниски нива на кръвната захар?

Ако е така, това може да не е по Ваша вина и не сте сами. Важно е да информирате Вашия лекар за случаите на висока и ниска захар, направете първата стъпка и попълнете контролната карта.