Вашите близки имат ли моменти, при които имат нива на висока и ниска кръвна захар?

Вашите близки имат ли моменти, при които имат нива на висока и ниска кръвна захар?

Имали ли сте моменти на високи и ниски нива на кръвна захар?

Вашите близки, които имат диабет може би преживяват моменти с високи и ниски нива на кръвната захар.1,2 Такива случаи могат да повлияят върху здравето и поведението им. Те може да следват препоръките за лечение, дадени от лекуващия лекар, както и да правят всичко възможно да контролират диабета си, но все пак да не успяват да постигнат искания контрол на кръвната захар.

Да разбирате кога са моментите на висока и ниска захар, както и как да ги разпознавате, ще Ви помогне да подкрепяте близките си хора.

Нашата контролна карта може да Ви помогне да различавате моментите на високи и ниски нива на кръвната захар. Разговаряйте с лекуващия лекар на Вашите близки. Разговорите със специалист могат да Ви помогнат да намерите решения, които да променят коренно нещата.

Последици от високата и ниска кръвна захар

Неконтролираният диабет може да изложи Близките Ви на риск от диабетни усложнения.1 Моментите с високи и ниски нива на кръвната захар могат да въздействат на близките Ви, като ги карат да се чувстват унили или без настроение, депресирани. Свързаната с диабета депресия може да засегне и способността на човека с диабет да контролира нивото на кръвната си захар. Често се наблюдава омагьосан кръг, в който депресията засяга способността да се контролира кръвната захар, после лошият контрол на кръвната захар кара човека с диабет да се чувства още по-депресиран. 3 Депресията, свързана с диабета, често не се диагностицира.3–5

Като болногледач, бремето на грижата за близкия човек с диабет може да има последици и за Вашето здраве. Те могат да включват „прегаряне“ – физическо и емоционално изтощение от грижата за близкия човек с диабет.6
1. American Diabetes Association. Available at: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/checking-your-blood-glucose.html. Date accessed: 10 April 2015.
2. Diabetes UK. Available at: http://www.diabetes.org.uk/FAQ/FAQ_2/. Date accessed: 9 April 2015.
3. Glycemic Targets. Diabetes Care 2015; 38(Suppl. 1):S33–S40.
4. Penckofer S, et al. Diabetes Technol Ther 2012;14(4):303–310;
5. Rizzo MR, et al. Diabetes Care 2010;33(10):2169–2174;
6. Wahowiak L. Coping with caregiver burnout. Diabetes Forecast, February 2013: http://www.diabetesforecast.org/2013/feb/coping-with-caregiver-burnout.html. Access date 24 Sept 2015