Контакт

* Съобщение

"Ако искате да докладвате за нежелани лекарствени реакции, можете да се свържете с отдела по Лекарствена Безопасност на Санофи България, на телефон: +359 2 970 5300, факс: +359 2 970 6163 или да докладвате директно до Изпълнителната Агенция по Лекарствата на телефон: +359 2 8903417, факс: +359 2 8903434, e-mail: bda@bda.bg

Aко коментарите Ви са относно лично здравословно състояние, медицински въпроси или са свързани с продуктите по лекарско предписание на Санофи, трябва да се консултирате с Вашия здравен специалист. Ако Вашите въпроси са свързани със спешно състояние, трябва да се обърнете към Вашия здравен специалист или към спешна помощ.

Ако сте лекар, моля следвайте процедурите предвидени от закона относно медицински въпроси. За допълнителна информация-тел.: +359 970 5300; факс: +359 970 6163; електронна поща:BG-Medical-Info@sanofi.com. Тази форма не е предназначена да отговаря на тези въпроси".